STUDIOMY

Fredag

Friday is a drink trolley where the form of the carriage is inspired by just being drunk. Here, I got stuck at the word unstable and not quite able to keep the balance. Therefore, I chose to work by standing on one leg. What do you need if you are about to lose your balance. for me is it important to have good backup, namely friends and in this case, two large wheels. The trolleys inspiration has gone from being drunk, to good friends lining up in wet or dry weather. It stands for having fun and to have a good team of friends behind you.

Fredag är en drinkvagn där formen till vagnen har inspirerats av just att vara berusad. Här fastnade jag vid det ostabila och att inte riktigt kunna hålla balansen. Därför valde jag att arbeta med att stå på ett ben. Vad behöver du om du är påväg att tappa balansen. för mig är det då viktigt med bra backup, nämligen vänner och i detta fallet två stora hjul. Den här vagnens inspiration har gått från att vara berusad, till bra kompisar som ställer upp i vått eller torrt. Den står för att ha roligt och att ha ett rikigt jäkla bra kompisgäng.