STUDIOMY

ZERO WASTE

ZERO WASTE is a table where I have focused on useing as much materials as possible. This means not throw anything away. Deciding to work with a round shape, creates difficulties  with the residual material. 

ZERO WASTE är ett bord där jag har fokuserat på att använda så mycket av materialet som möjligt. Detta innebär inte kasta bort någonting. Beslutet att arbeta med en rund form, skapar svårigheter med restmaterialen.