STUDIOMY

Styvmor

Stepmother is a hand and a wall mirror. The project has been inspired by Snow White’s stepmother, the Queen. She has a need to look at herself in the mirror to see how beautiful she is. I’ve been interpreted it as a lack of confidence. The structure and splash around the mirror is there to visualize that the poor self-esteem stops outside the mirror. The mirror is clean and honest when you see your image in the mirror. Without viciousness.

Styvmor är en hand- och en väggspegel. Projektet har fått sin inspiration från Snövits styvmor, Drottningen. Hon har ett behov av att titta på sig själv i spegeln för att se hur vacker hon är. Detta har jag tolkats som dåligt självförtroende. Strukturen och stänket runtom spegeln visualiserar att den dåliga självkänlsna stannar utanför spgeln. Att spegeln är ren och ärlig när du ser din spegelnbild. Utan elakheter.