STUDIOMY

trygg

The inspiration for the table I found in old photographs where I as a kid  and was holding my mom's hand. It made me think about what you have that is similar as an adult. there are harmful things such as cigarettes or vice versa, the beautiful feeling when you open the front door to your home. just like mom's hand or things that are harmful to you, I want to believe that the hand is a big emotional button on our body. The words that followed me through this process is, security, memories, filling gaps and finding love.

Inspirationen till bordet fann jag i gamla fotografier då jag som liten höll min mammas hand. Det fick mig att fundera på vad man har för liknande trygghet som vuxen. Det finns skadliga ting såsom cigaretter eller tvärtom den vackra känslan att öppna ytterdörren till sitt hem. Precis som mammas hand eller ting som är rakt av skadliga för dig så vill jag tro att just handen är en stor känsloknapp på vår kropp. Orden som följt mig genom processen är trygghet, bära med sig minnen, fylla tomrummen och hitta kärleken.