STUDIOMY

GRUS

The inspiration for the cabinet, I found in the structure and surface of the stones. The words that followed me through this process, structure, shadows, sharp and uneven.

Inspirationen till skåpet fann jag i klippornas struktur och stenarnas yta. Orden som följt mig genom processen är struktur, skuggor, vasst och ojämnheter.